Cégadatok, ÁSZF


Építőanyag kereskedelem
Hivatalos név:  Avers Kft.
Cégjegyzékszám:  11-09-003584
Adószám:  11192891-2-11
Székhely:  2541 Lábatlan, Rákóczi út 286.

Tervezés, értékesítés
Hivatalos név:  Avers Fiber Kft.
Cégjegyzékszám:  11-09-019229
Adószám:  11720881-2-11
Székhely:  2541 Lábatlan, Rákóczi út 286.

Gyártás
Hivatalos név: Avers Service Kft.
Cégjegyzékszám: 11-09-024963
Adószám: 25819496-2-11
Székhely: 2541 Lábatlan, Rákóczi út 286.ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

1. Szerződő felek
Szállító:
Avers Fiber Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
2541 Lábatlan, Rákóczi u. 286
Adóigazgatási szám:  11720881-2-11 (HU11720881)
Cégjegyzékszám: Cg. 11-09-019229
Bankszámlaszám: 11740092-20018487
Telefonszám: +36 33 362 462,
Fax: +36 33 463 771
Email: avers@avers.hu
 
 Vevő:
Az ajánlaton, szállítóleven ill. számlán megnevezett jogi vagy természetes személy.
 
2. A szállítási szerződés létrejötte
2.1. Az Avers Fiber kft szolgáltatásai, ajánlatai és szállításai az ÁSZF alapján történnek. Ez valamennyi üzleti kapcsolatra, szolgáltatásra - beleértve a javaslatokat és a tanácsadást, valamint az egyéb mellékszolgáltatásokat - vonatkozik. A megrendeléssel, legkésőbb azonban az áru átvételével, vagy a szolgáltatás elfogadásával a Vevő ezeket szerződésként tekinti. Más jellegű üzleti vagy beszerzési feltételekre történő hivatkozásnak külön megállapodás esetén van helye. Ha az Avers Fiber Kft és a Vevő írásban másként nem állapodik meg, úgy a jelen ÁSZF– et kell alkalmazni az Avers Fiber Kft szállításaira és szolgáltatásnyújtására abban az esetben is, ha a Vevő saját kidolgozott általános szerződési feltételekkel rendelkezik.
2.2 Vevő a kívánt terméket e-mailben vagy telefonon rendeli meg. A megrendelés átvétele nem minősül a megrendelés elfogadásának. A megrendelés a visszaigazolás megküldésével vagy írásbeli szerződés megkötésével kerül elfogadásra, illetve a megrendelt áru átvételével és annak ellenértékének megfizetésével teljesül. Az Avers Fiber Kft-nek joga van, hogy visszautasítsa a megrendelés elfogadását.
 
3. A szerződés tárgya
Cégünk által forgalmazott termékek és szolgáltatások értékesítése. Termékeink és szolgáltatásaink leírását áruismertetők, szabványok, építőipari hatósági engedélyek és egyéb dokumentumok tartalmazzák.
 
4. Árképzés
4.1 Az árlistákban, és egyéb kiadványokban feltüntetett árak csak tájékoztató jellegűek. Az aktuális ár a konkrét ajánlatban és a  számlán szereplő ár. Ajánlataink az árfolyamváltozás, a mennyiség, a szállítási határidők és a szállítási lehetőségek vonatkozásában azonnali hatállyal változhat, erről a vásárló telefonon vagy e-mailben értesül és ennek tudatában elállhat a vásárlástól.
4.2 Az átvett termék vagy nyújtott szolgáltatás ellenértéke az erről szóló számlában megjelölt időpontban esedékes. A számla kiegyenlítésére a számlában megjelölt fizetési módon kerül sor. Az Avers Fiber kft a számla kiállítására a termék átadás-átvételétől illetőleg a szolgáltatás nyújtásától jogosult.
4.3. Fizetési késedelem esetén, a késedelem idejére a Avers Fiber kft a számlán feltüntetett késedelmi kamat felszámolására jogosult.
 
5. Átadás-átvétel, minőségi, mennyiségi kifogások
5.1. Az átadás-átvételre Vevő választása szerint vagy a Avers Fiber Kft mindenkori telephelyein vagy a Vevő által megjelölt helyen kerül sor. Az Avers Fiber Kft a termék átvételével megbízott személyt a Vevő képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult. Amennyiben az átadás-átvételre a Vevő által megjelölt helyen kerül sor, úgy a termék megjelölt helyre való kiszállításáról a Avers Fiber kft is gondoskodhat, mely esetben a termék kiszállításával kapcsolatos költségekről Vevővel külön megállapodása jöhet létre.
5.2. A felhasználási és feldolgozási javaslatok csak általános iránymutatást jelentenek, mivel termékeink alkalmazási területe és feldolgozási feltétele igen különböző lehet. Az általunk és a gyártó által megadott felhasználási értékek csak átlagos tapasztalati értékek lehetnek. Az ajánlatok mellékletei (ábrák, rajzok, paraméterek specifikációk) általában előzetes – informatív jellegűek – kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. Az egyes esetekben az általunk megadottól eltérő felhasználás alapján igények nem érvényesíthetők.
5.3.. Termékeink helyes és ezzel együtt sikeres alkalmazásának ellenőrzése nem a mi feladatunk. Ezért termékeink minőségének garantálását csak akkor vállalhatjuk, ha a szakszerű feldolgozás a mi felhasználási utasításaink figyelembe vételével történik. Az alkalmazástechnikai tanácsadást legjobb tudásunk szerint végezzük, kísérleti tevékenységünk és tapasztalataink alapján. Minden adat és tájékoztatás azonban nem kötelező érvényű és nem mentesíti a Vevőt a saját vizsgálatok és kísérletek elvégzése alól. A vevői adatszolgáltatás tartalmáért a Vevő felel.
5.4. A Vevő feladata gondoskodni arról, hogy a termék megrendelési helyre történő beérkezését követően haladéktalanul ellenőrizze a szállítmány jelölésének egyezését a megrendeléssel. Eltérés esetén ezt haladéktalanul jeleznie kell Szállítónak és gondoskodnia kell arról, hogy további feldolgozás ne történjen meg.
 
6. A Vevő adatait a vonatkozó adatvédelmi előírások szerint tároljuk és dolgozzuk fel.
 
7. A Vevő garantálja, hogy rendelkezik mindazokkal a jogosítványokkal és engedélyekkel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Szállítótól a termékeket megvásárolja, valamint azokat rendeltetésszerűen felhasználja. A Szállító kérésére a Vevő ezen tanúsítványokat bemutatja.
 
8. Záró rendelkezések
8.1. Avers Fiber Kft az ÁSZF-t a vevők számára az alábbi helyeken teszi közzé:
- szállítási vagy számlázási dokumentációi mellékleteként
- Az Avers Fiber kft hivatalos honlapján (www.avers.hu)
8.2. Amennyiben a Avers Fiber Kft és a Vevő között az ÁSZF alapján történt teljesítésből eredően jogvita keletkeznik, úgy a Felek - hatáskörtől függően - alávetik magukat a Esztergom Városi Bíróság vagy a Komárom - Esztergom megyei  Bíróság kizárólagos illetékességének.
8.3. Jelen Általános Szállítási és Fizetési Feltételekben illetve külön szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK rendelkezései az irányadók.
8.4. Jelen ÁSZF 2015. január 05-én lép hatályba, így hatályát veszti a korábbi 2013. január 01-én kiadott  változat.